Λαϊκισμός, αντιλαϊκισμός και δημοκρατία

Λαϊκισμός, αντιλαϊκισμός και δημοκρατία

Λαϊκισμός, αντιλαϊκισμός και δημοκρατία

(Κλικ: 82;προσθήκη ιστοσελίδας: Jul 7, 2015)

Περιγραφή:

λαϊκισμός, populism